Trénink brankářů

ST   17:00 – 18:00

POZOR:
pokud se hráč neúčastní tréninku je povinností rodiče / hráče svoji neúčas před zahájením tréninku omluvit.
Opakovanou neúčastní hráče na tréninku brankářů ztrácí hráč výhodu neplacení členských příspěvků.

Omluvenky hráče z tréninku:
SMS zprávou trenérovi:       Kontakt