Členské příspěvky

Informace – placení členských příspěvků
Číslo účtu:                                 842383319/0800
Variabilní symbol:                  RODNÉ ČÍSLO HRÁČE
Konstantní symbol:                0558
Zpráva pro příjemce:              jméno a příjmení hráče

PŘÍPRAVKA
příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 1000Kč ( termín zaplacení je do konce října )

2. a 3. TŘÍDA
příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 2000Kč ( termín zaplacení je do konce října )

4. TŘÍDA
příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 4000Kč ( termín zaplacení je do konce října )

MLADŠÍ ŽÁCI
příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 6000 Kč (termín zaplacení je do konce října )
od září 2016 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 300 Kč

STARŠÍ ŽÁCI
příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 6000 Kč ( termín zaplacení je do konce října )
od září 2016 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 300 Kč

DOROST
příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 6000 Kč ( termín zaplacení je do konce října )
od září 2016 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 200 Kč

Hráči hradí příspěvky dle zařazení do soutěží. Za výběr jsou odpovědní trenéři a vedoucí družstev. Členské příspěvky budou hrazeny na bankovní účet. Číslo účtu bude oznámeno před zahájením sezóny 2016-17.

Hráči, kteří začali hrát hokej v sezóně 2016/17 a kteří nehrají soutěžní utkání, neplatí v této sezóně žádné členské příspěvky.

Členské příspěvky obsahují i příspěvek do kroužků hokeje DDM ve výši 800,- Kč.

Sleva na členském příspěvku:
Brankáři neplatí členské příspěvky
Hráči – synové trenérů platí 1/2 členských příspěvků
Hráči platící členské příspěvky i v jiném klubu platí 4.000,- Kč

Hostování:
byla schválena pravidla pro hostující hráče, kteří mají možnost hrát stejnou soutěž i v našem klubu. Takový hráč hradí členský příspěvek v plné výši. Nelze uplatnit slevu na členském příspěvku.