Valná hromada 2018

Pozvánka na valnou hromadu spolku

TJ DDM Rokycany lední hokej, z.s.

Vážení členové spolku (dále jen klub),

dovoluji si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu, která se bude konat dne 20. dubna 2018 od 16:00 na zimním stadionu v Rokycanech – „BUFET“, ul. Josefa Růžičky 1018, Rokycany, 33701. Tato pozvánka platí pro všechny členy našeho klubu, aby se měli možnost blíže seznámit s naší činností v roce 2017.

Registrace přítomných členů bude probíhat od 15:30 hod., žádáme o včasný příchod, aby mohla být Valná hromada zahájena v 16:00 hod.
V průběhu registrace upozorňujeme na nutnost kontroly aktuálních kontaktů v tabulce, která bude u registračního stolu.

Program:
1) Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2) Schválení hospodářských výsledků roku 2017
3) Schválení rozpočtu na rok 2018
4) Změna výše členských příspěvků pro rok 2018
5) Rozhodnutí o přijetí změn stanov
6) Informace předsedy spolku
7) Informace o sportovní činnosti (informaci podají trenéři jednotlivých kategorií)
mladší žáci – Martin Krajči
starší žáci – Pavel Vild
mladší dorost – Petr Koukolík
starší dorost – Vladislav Kašák
šéftrenér klubu – Petr Koukolík

Děkuji a přeji hezký den

Stanislav Martinák
predseda@hokej-rokycany.cz